Višnjik 8 a/b

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na Višnjiku u ulici Domovinskog rata, kod rotora.

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: