Višnjik 9-12

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površina kod sportske dvorane Višnjik.

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: