Žmirići 1-4

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine na frekventnom raskrižju prema Kožinu, Ninu, Viru, Boriku, centru Zadra i obilaznici…

DIMENZIJE

4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: