Žmirići

SMJEŠTAJ PANOA

6 oglasnih površina na frekventnom raskrižju prema Kožinu, Ninu, Viru, Boriku, centru Zadra i obilaznici…

DIMENZIJE

5 x 2,4 m, 4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: