Wallscape 14

SMJEŠTAJ PANOA

Najfrekventnija prometnica koja spaja centar grada s ulazom u Zadar iz smjera Zagreba, Rijeke…

DIMENZIJE

6 x 6 m

IZRADA I MONTAŽA

Digitalni tisak na frontlit

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: