Wallscape 4 i 5

LOKACIJA

Zadar, raskrižje Put Murvice i ul. Franje Tuđmana 

DIMENZIJE

Wallscape 4  – 4,5 x 7,5 m

Wallscape 5 – 6 x 2,5 m

IZRADA I MONTAŽA

Digitalni tisak na frontlit

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: