Wallscape 42

SMJEŠTAJ PANOA

Ulica Ante Starčevića – frekventna cesta prema kolodvoru, ulazak u grad.

DIMENZIJE

4,5 x 12 m

IZRADA I MONTAŽA

Digitalni tisak na frontlit

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: