Wallscape 46

SMJEŠTAJ PANOA
Ul. Put Bokanjca,  prometno raskrižje iz smjera Vir- Nin prema centru grada 

DIMENZIJE

13,2 x 2,20 m

IZRADA I MONTAŽA

Digitalni tisak na frontlit

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: