Wallscape 7

SMJEŠTAJ PANOA

Najfrekventnija prometnica, smjer centar grada.

DIMENZIJE

5 x 10 m

IZRADA I MONTAŽA

Digitalni tisak na frontlit

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: