MIŠLOV

NAŠE MORE

Glavna djelatnost tvrtke Mišlov je ulov male plave ribe (srdele i inćuna).

Uhvatili smo se u njihovu mrežu i dobili zadatak osmisliti naziv brenda, ambalažu i slogan za marinirane filete inćuna.
 
NAZIV BRENDA
 
Mozgali smo, vijećali, još malo mozgali pa još malo vijećali i na kraju se odlučili za pobjednika – brend će se zvati „NAŠE MORE.”.

Većina konkurentskih brendova koristi nacionalne elemente i boje ukomponirane u dizajn ambalaže ili prefikse/sufikse „CRO“ u svojim nazivima, pa smo htjeli poseban, emotivno jak naziv koji će isticati da se radi o hrvatskom proizvodu. Tako smo došli na ideju za “NAŠE MORE”, koje pripada svima nama.

DIZAJN AMBALAŽE

Postavili smo snagu i prioritet informacija na način da smo kao prvu informaciju koristili brand NAŠE MORE te s time zadovoljili emotivnu komponentu. Drugu informaciju po prioritetu komuniciranja (naziv proizvoda – Inćun marinirani) komuniciramo racionalno. Napravili smo prozorčić u obliku ribe koji automatski asocira na sadržaj ambalaže, a naziv proizvoda učinili srebrnim poput ribljih ljuskica koje se presijavaju pod sunčevim zrakama. 

SLOGAN

Pri kreiranju slogana „Zdravlje iz hrvatskih mriža” poveli smo se utjecajem tri ključna elementa:

„MRIŽE“
Stavili smo naglasak na vlastiti izlov ribe te ilustraciju broda na ambalažu proizvoda koja sugerira djelatnost ribolova, a ujedno i tradiciju tvrtke. Namjerno se koristimo dijalektom kroz riječ mriže kojom sugeriramo lokalno i vežemo s brandom Naše More.
„ZDRAVLJE“
S obzirom na sve prisutniji trend zdrave hrane, odlučili smo kroz slogan istaknuti da je izvorna sirovina koja je izlovljena vlastitim brodovima zdravija u odnosu na uvozne proizvode istih naziva.
„HRVATSKO“
Kako u samom nazivu nemamo nacionalne boje ni riječi koje implikativno nagalašavaju Hrvatsku, u slogan smo uvrstili taj element.
 
S obzirom na sinergiju naziva brenda, slogana i ambalaže, zadani cilj smo s lakoćom dostignuli: dizajnerskim intervencijama povećali smo vidljivost naziva proizvoda, naglasili njegovu vrijednost i kvalitetu okusa te stvorili dugoročnu prepoznatljivost.

 

Share: