Obilaznica 3 i 4

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na prometnoj obilaznici oko grada – Ulica Hrvatskog Sabora.

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: